schoorsteenbrand

Het loeiende geluid in de schoorsteen is de zuurstof die een schoorsteenbrand aantrekt. Een schoorsteenbrand ontstaat doordat de aanslag in de schoorsteen vlam vat. Die aanslag kan roet zijn maar ook het zeer brandbare creosoot. Onder andere nat hout of slecht stookgedrag veroorzaakt creosoot in het rookkanaal. Dit zijn onverbrande brandstofdeeltjes die zich tegen de schoorsteenwand afzetten en kunnen aankoeken tot een dikke laag teerachtige substantie. Creosoot ontbrandt bij circa 500°C. Een temperatuur die in het rookkanaal makkelijk wordt behaald. Creosoot kan ook ontstaan als een vuur in een kachel ‘gesmoord’ wordt. ‘Smoren’ is als de luchttoevoer van de kachel wat afgeknepen wordt. Er komt dan dus minder zuurstof bij de verbranding. Zo wordt de hitte van de kachel wat getemperd. Alleen ontstaat zo wel een onvolledige verbranding, waardoor creosoot meer kans krijgt.

Wat moet ik doen?

 1. Blus de brand nooit met water.
 2. Doof snel het vuur in de haard met zand of zout, om rook in huis te voorkomen.
 3. Sluit direct hierna de schoorsteenklep of doe de kacheldeur dicht.
 4. Verlaat de woning.
 5. Bel 112

'zorg altijd

voor een emmer 

zand naast

de kachel'

verzekering...

In Nederland is het schoorsteenvegen niet wettelijk verplicht. In veel van onze mede-Europa landen is dit wel het geval. En dat is niet voor niets! Er is vaak veel onduidelijkheid wanneer je exact verzekerd bent. In de polis staat vaak dat ‘het wettelijk niet verplicht is maar de verzekerde al het redelijke moet doen om brand te voorkomen’. 
Door deze vrijblijvende beschrijving laten veel mensen na om jaarlijks het kanaal te vegen. Maar als er daadwerkelijk brand ontstaat en de bewoner geen certificaat jonger dan 1 jaar kan overhandigen zal de verzekeraar zich hierop beroepen en uitkeren nalaten.

In Nederland zijn er meer dan 2000 schoorsteenbranden per jaar. Zorg altijd dat er een emmer met zand of zout naast de haard of kachel staat.

Aantal schoorsteenbranden per jaar in Nederland

Gevolgen verkeerd stoken;

vochtig hout

Created with Sketch.
 • Minder warmte
 • Onvolledige verbranding

geverfd hout

Created with Sketch.
 • Veel rook
 • Vliegas (gas wat niet stijgt, blijft liggen- schadelijk voor gezondheid)

weersomstandigheden

Created with Sketch.
 • Mist/windstil, rookgassen blijven hangen (geen trek)

klep

Created with Sketch.
 • Temper het vuur niet, onvolledige verbranding

briketten

Created with Sketch.
 • Komen schadelijke PAK’s stoffen vrij