mortel glijlaag

De diameter van een schoorsteenkanaal moet perfect zijn afgestemd op het stooktoestel. Is de diameter te groot, zal er minder rendement zijn- en de stookkosten een stuk hoger. 
Is de diameter te klein, zal het kanaal te weinig trekkracht hebben, de rook zal terug de kamer in komen. Is het kanaal te kort, zouden de buren rookoverlast kunnen ondervinden. 

de meeste ruimte benutten

De meest voorkomende manier om een schoorsteenkanaal renoveren bij rookgas lekkage is een RVS flexibele voering door het bestaande kanaal trekken. Maar met deze methode verklein je t.a.t. de diameter van het kanaal. Als het bestaande kanaal al een smalle diameter heeft t.o.v. de kachel/haard is het geen optie deze verder te verkleinen. Indien dit laatste het geval is kan er worden overwogen om een glijlaag in het kanaal te plaatsen. Dit houdt in dat er aan de bestaande wanden van het kanaal een mortel laag wordt aangebracht. Deze mortel laag zal zorgen dat bestaande scheuren en lekkages opnieuw gedicht worden. 

In Nederland zijn er nog geen 5 bedrijven die beschikken over deze methode om een schoorsteenkanaal te renoveren. 

Een glijlaag heeft veel voordelen maar is niet in elk schoorsteenkanaal toepasbaar. Wij zullen vooraf een camera inspectie moeten uitvoeren om te bekijken of het mogelijk is. Na deze inspectie kunnen wij beoordelen of een glijlaag mogelijk is en hiervoor een offerte opstellen.